My Blog

ANHWYLDER AFFEITHIOL TYMHOROL / SEASONAL AFFECTIVE DISORDER (SAD)

”Seasonal affective disorder (SAD) is a type of depression that has a seasonal pattern. The episodes of depression tend to occur at the same time each year, usually during the winter. As with other types of depression, two of the main symptoms of SAD are a low mood and a lack of interest in life”

Dyna’r diffiniad swyddogol o Anhwylder Affeithiol Tymhorol neu SAD, sy’n effeithio ar nifer o bobl, gan gynnwys fi. Mŵd isel, blinder, diffyg diddordeb mewn unrhyw beth ac heb fod yn rhy ddifrifol, yr awydd i just stopio. I rhoi fyny.

Felly cymerwch olwg ar y sleid yma, ac ewch i safle we Meddwl.com am gwybodaeth, yn y Gymraeg, ynglyn â’r cyflwr yma ac am gymorth ymarferol. I fi, cerdded sy’n gan amlaf yn gweithio, be bynnag yw’r tywydd, ond dwi hefyd yn cymeryd CBD yn ddyddiol, sy’n cadw fy mhen uwchben y dwr, dim ond just.

Anhwylder Affeithiol Tymhorol

Proceed to payment

We use the Stripe payment portal which guarantees encrypted secure payments.