My Blog

‘Paid â bod ofn!’

Felly efallai fod rhai ohonoch chi’n ymwybodol mod i, fel nifer o bobl, yn dioddef o salwch meddwl, iselder a diffyn hunan werth ayb ayb.

Read More »

Iechyd meddwl!

‘’Tynna dy hun at ‘i gilydd!’’ Tynna dy hun at ‘i gilydd. Paid â bod mor wirion. Ti mor anniolchgar. Gwena! Swnio’n gyfarwydd i rai

Read More »

Mynd i gwrso tornados!!

Ydy wir, mae’n digwydd! Dwi di bod yn breuddwydio ynglyn â chwrso a gweld tornados a thywydd stormus yn ”tornado alley”  yn yr UD ers

Read More »

Mae PAWB yn caru sanau!

Ydych chi ‘di edrych yn ‘ANRHEGION I’W PRYNU’ eto? Mae anrhegion Welsh weatherman / Chris Tywydd yn boblogaidd dros ben trwy’r flwyddyn ond mae’r sanau

Read More »

Podlediadau

Un o’r elfennau mwyaf boddhaol o fy ngwaith yw cyfarfod a chyfweld â phobl amrywiol o nifer o feysydd; pobl ddiddorol, ysbrydoledig a dylanwadol. Mae

Read More »

Proceed to payment

We use the Stripe payment portal which guarantees encrypted secure payments.