Gwaith elusennol

Dwi yn ofnadwy o falch mod i yn llysgenhadwr gyda Prostate Cymru, yr elusen fwyaf sy’n ymwneud ag iechyd y brostad, ac ar ôl fy niagnosis yn 2018, dwi i ynghlwm â gwaith yr elusen yn gyson. Dwi yn angerddol ynglŷn ag addysgu dynion (a menywod) am y salwch difrifol yma. Dwi hefyd yn falch iawn o fod ar fwrdd rheoli ymddiriedolwyr Cadwch Cymru’n Daclus a dwi yn medru cynnig cysylltiadau a chydberthynas gyda’r ddwy elusen ac yn cynnig gwybodaeth a sgyrsiau ar y ddau bwnc.

Testimonials

Proceed to payment

We use the Stripe payment portal which guarantees encrypted secure payments.