My Blog

‘Paid â bod ofn!’

Felly efallai fod rhai ohonoch chi’n ymwybodol mod i, fel nifer o bobl, yn dioddef o salwch meddwl, iselder a diffyn hunan werth ayb ayb. Dwi’n cael ambell i ddiwrnod gwael a gofidus, a dwi’n gwybod pa mor anodd yw hi i drafod y peth a’i orchfygu. Yn ddiweddar, fe ges i’r pleser o gyfweld â’r gantores o Eden a’r actores o Hotel Eddie, Non Parry, am ei siwrnai anhygoel hi gyda salwch meddwl, gorbryder ag iselder ac mae ‘na gyfle i chi glywed y cyfweliad hwnnw ar fy mhodlediad wythnosol Cymraeg, Cymeriadau Cymru. Dyma’r linc:

Yn ogystal â hynny, dwi hefyd newydd ddechrau darllen ei llyfr hi, ‘Paid â bod ofn’, wedi ei gyhoeddu gan wasg Y Lolfa. PLIS ewch allan i brynu!!!!

Proceed to payment

We use the Stripe payment portal which guarantees encrypted secure payments.