Beth alla i ei gynnig?

 • Cyflwynydd
 • Arweinydd ac MC
 • Hwyluswr / Cadeirydd
 • Troslais
 • Gosodwr & arweinydd cwisiau
 • Cyflwynydd, hwyluswr a chyfrannydd rhithiol
 • Siaradwr gwadd

Pa fath o waith?

 • Teledu a radio
 • Corfforaethol (cyflwynydd, troslais a chynhyrchu)
 • Cynadleddau
 • Seremonïau gwobrau
 • Digwyddiadau rhwydweithio
 • Sesiynau holi ag ateb a chyfarfodydd
 • Cwisiau a digwyddiadau adeiladu tîm
 • Cystadlaethau busnes ac entrepreneuriaid
 • Digwyddiadau rhithiol amrywiol a niferus
 • Siarad cyhoeddus a chodi ysbryd

Pam fi?

Ar ôl nifer o flynyddoedd yn cyflwyno ar deledu, radio ac yn y byd corfforaethol, ac yn fwy diweddar, ar lwyfannau rhithiol, dwi’n brofiadol, yn drefnus, cyfeillgar ac yn medru addasu a meddwl ar fy nhraed. Dwi’n hoffi pobl, ac yn medru dod allan â’r gorau ym mhawb. Dwi’n gwbl gyffyrddus ar lwyfan rhithiol yn ogystal â’r achlysuron mwy ‘traddodiadol’, ac wrth gwrs, yn gwbl ddwyieithog ac felly yn medru cynnig elfen unigryw i unrhyw ddigwyddiad neu achlysur. Cymerwch eiliad i edrych ar y tystebau o gleientiaid hapus a chodwch y ffôn neu e bostiwch fi ar me@chrisjones.cymru

Gadewch i ni siarad​

Codwch y ffôn neu e-bostiwch i drafod eich prosiect

Testimonials

Proceed to payment

We use the Stripe payment portal which guarantees encrypted secure payments.