My Blog

‘Paid â bod ofn!’

Felly efallai fod rhai ohonoch chi’n ymwybodol mod i, fel nifer o bobl, yn dioddef o salwch meddwl, iselder a diffyn hunan werth ayb ayb.

Read More »

”Pull yourself together!”

‘’Pull yourself together!’’ Pull yourself together. Don’t be so silly. You’re so ungrateful. Smile! Sound familiar to some of you? Your family, friends, colleagues or

Read More »

Iechyd meddwl!

‘’Tynna dy hun at ‘i gilydd!’’ Tynna dy hun at ‘i gilydd. Paid â bod mor wirion. Ti mor anniolchgar. Gwena! Swnio’n gyfarwydd i rai

Read More »

Mynd i gwrso tornados!!

Ydy wir, mae’n digwydd! Dwi di bod yn breuddwydio ynglyn â chwrso a gweld tornados a thywydd stormus yn ”tornado alley”  yn yr UD ers

Read More »

Proceed to payment

We use the Stripe payment portal which guarantees encrypted secure payments.